SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW 55+

Zarząd Główny PZW i Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że Zarząd Koła PZW Nr 2 Warszawa – Żoliborz w dniach 21-23.08.2015 r. jako organizator techniczny organizuje Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów 55+.

W 2015 roku Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów 55+ zostaną rozegrane w dwóch turach.

Terminy tur to : 22.08.2015 r. , 23.08.2015 r.
Tura zawodów trwa 4 godziny
Limit zanęt zostaje utrzymany według ZOSW.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego Regulaminem Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich, Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz komunikatem Nr 1. ,

Czas zawodów – zgodnie z programem :

  1. potwierdzenie udziału w zawodach na sektorach u sędziów sektorowych
    do godz. 6.30 I tura
    do godz. 6.15 II tura
  2. zbiórka sędziów do godz. 6.00

ZGŁOSZENIA:

  1. Zgłoszenia pisemne do zawodów wraz z opłatą startowa w wysokości
  • 230 zł od zawodnika
  • 50 zł od trenera, osoby towarzyszącej (opłata obejmuję koszty posiłku i napoi na łowisku w pierwszym i drugim dniu zawodów).

należy składać do dnia 07.08.2015 na adres:

Okręg Mazowiecki, 00-831 Warszawa ul. Twarda 42

lub elektronicznie na adres e-mail: sport@ompzw.pl, lub faxem 22 620- 51-96

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wpłatę należy dokonać na konto bankowe do dnia 07.08.br:

Nr 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281
z dopiskiem Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów 55+.

W przypadku nie zgłoszenia się zawodnika na zawody organizator nie zwraca kosztów. Ubezpieczenie zawodników pokrywa organizator.

WARUNKI UDZIAŁU:

W Spławikowych Mistrzostwach Polski Weteranów 55+ mogą uczestniczyć wszyscy członkowie PZW, którzy ukończyli 55 lat, oraz nie są czynnymi zawodnikami, niezbędne jest posiadanie aktualnych badań lekarskich.

MIEJSCE ZAWODÓW:

Kanał Żerański – w miejscowości Białołęka (Młyny)

Zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w dniu 21.08.2015 w godzinach od 10.20 do 14.30 zostanie przeprowadzony oficjalny obowiązkowy trening.

Zawodnicy zajmą stanowiska wyznaczone przez organizatora w drodze losowania, informacja o wylosowanych stanowiskach treningowych dostępna będzie na stronie internetowej www.ompzw.pl, oraz na terenie zawodów w dniu treningu.

Trenerzy, Kierownicy zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa swoich zawodników w piątek 21.08.2015 u sędziów na sektorach.

Losowanie sektorów zostanie przeprowadzone w oparciu o system komputerowy w siedzibie Zarządu Okręgu w dniu 19.08.2015 r. w godz. 12.00-14.00, a wyniki będą opublikowane w tym samym dniu na stronie internetowej okręgu.

Organizator zapewnia ciepły posiłek na zakończenie zawodów po każdej turze w miejscu rozgrywania zawodów.

Dodatkowe informacje dostępne są w biurze zawodów pod nr tel. 793 – 050 -386.

Zgodnie z pkt. 5.20 cz. II ZOWSK uczestnicy zawodów są zobowiązani do przebywania w miejscu zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ceremonii zakończenia zawodów może skutkować weryfikacją wyników.

PROGRAM ZAWODÓW sobota 22.08.2015.

Lp.CzasPrzedsięwzięcieUczestnicyUwagi
 16.00Przybycie sędziówSędziowie
 2Do 6.30

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki.

Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sektorowych.

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy, kierownicy drużyn, osoby towarzyszące
 36.30 – 7.00Otwarcie zawodów. Odprawa techniczna z zawodnikami. Sprawy organizacyjne.
 47.00 – 7.30Losowanie stanowisk, na sektorach.
 57.30 – 8.00Przemieszczenie zawodników przed wylosowane stanowiskaZawodnicy, sędziowie
 68.00Pierwszy sygnał – wejście na stanowiskaZawodnicy, sędziowie
 78.15Drugi sygnał – na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt.Zawodnicy, sędziowie
 89.50Trzeci sygnał – Nęcenie zanętą ciężkąZawodnicy, sędziowie
 910.00Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów.Zawodnicy, sędziowie
1013.55Piąty sygnał – pozostało 5 min. do zakończenia zawodów.
 1114.00Szósty sygnał – zakończenie zawodów.
 12~14.45Ogłoszenie wyników zawodów – wywieszenie list startowychSędzia sekretarz
 1315.00Ewentualne złożenie odwołań i protestówKierownicy drużyn

 

PROGRAM ZAWODÓW niedziela 23.08.2015.

Lp.CzasPrzedsięwzięcieUczestnicyUwagi
 146.00Przybycie sędziów
 15Do 6.15

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki.

Potwierdzenie udziału w zawodach u sędziów sektorowych.

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy, kierownicy drużyn, osoby towarzyszące
 166.15-6.30Losowanie stanowisk w sektorach.
 176.30 – 7.00Przemieszczenie zawodników przed wylosowane stanowiskaZawodnicy, sędziowie
 187.00Pierwszy sygnał – wejście na stanowiska (na 120 min. przed rozpoczęciem zawodów)Zawodnicy, sędziowie
 197.15

Drugi sygnał – na 5 min. przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt.

 

Zawodnicy, sędziowie
 208.50Trzeci sygnał – Nęcenie zanętą ciężką na 10 min. przed rozpoczęciem zawodów.Zawodnicy, sędziowie
 219.00Czwarty sygnał – rozpoczęcie zawodów.Zawodnicy, sędziowie
 2212.55Piąty sygnał – pozostało 5 min. do zakończenia zawodów.
 2313.00Szósty sygnał – zakończenie zawodów.
 24~13.45Ogłoszenie wyników zawodów – wywieszenie list startowychSędzia sekretarz
 2514.00Ewentualne złożenie odwołań i protestówKierownicy drużyn
26~14.30Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, dekoracja zwycięzców zawodów i cyklu Grand Prix , zakończenie zawodówZawodnicy, sędziowie, trenerzy, kierownicy drużyn, osoby towarzyszące.