WYCIECZKA UCZNIÓW do Ośrodka Hodowli Zarybieniowej w Goleniowie

Najbardziej aktywni uczniowie Gimnazjum w Płotach, będący zarazem członkami szkółki wędkarskie – w ramach wyróżnienia miało niebywałą okazję uczestniczyć w wycieczce do Ośrodka Hodowli Zarybieniowej w Goleniowie. Grupa siedemnastu uczniów wraz z nauczycielem Pawłem Przybysławskim oraz Prezesem Koła „AMUR” w Płotach Bogusławem Przybyszem, który był organizatorem wycieczki, udała się dniu 17 marca na zwiedzanie obiektu będącego własnością Okręgu PZW Szczecin.

Uczniowie zostali oprowadzeni po wylęgarni oraz stawach hodowlanych, przez kierownika OHZ Marcina Klupsia. Kierownik zapoznał uczniów z całym cyklem wylęgu, podhodowania narybku i hodowli ryb. Narybkiem i większymi rybami – zarybiane są wody naszego Okręgu. Uczniowie z uznaniem patrzyli na prace prowadzone w ośrodku i dziękowali za  możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu ichtiologii. Na zakończenie wycieczki wszyscy posilali się kiełbaskami upieczonymi własnoręcznie nad ogniskiem. Wyjazd uczniów na wycieczkę sponsorował Dyrektor Gimnazjum w Płotach Ryszard Maliński.

Tekst – Henryk Bobrowski sekretarz Koła „AMUR”

Zdjęcia – Bogusław Przybysz Prezes Koła „AMUR”