ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA NR 38 „AMUR” PŁOTY

W dniu 18 stycznia członkowie Kola PZW Nr 38 „AMUR” w Płotach uczestniczyli w corocznym zebraniu sprawozdawczym Koła za rok 2014. Zebranie zostało zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury, nieodpłatnie za dobrą współpracę. Przybyli na zebranie wędkarze w obszernym sprawozdaniu Prezesa Koła Bogusława Przybysza, zapoznali się z dorobkiem minionego roku, jak i zamierzeniami na rok 2015.

W dyskusji głos zabrał zaproszony na zebranie Burmistrz Miasta i Gminy Płoty Pan Marian Maliński, który w krótkiej przemowie pogratulował osiągnięć, życzył dalszych sukcesów i zapewnił o dalszej współpracy i pomocy – deklarując wspieranie działalności Koła. W głosowaniu Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2014, przyjęto preliminarz zawodów na rok 2015, z wprowadzoną nowością -organizacja nocnych zawodów morskich z brzegu, które będą organizowane w Niechorzu wspólnie z tamtejszym Kołem. Na zakończenie Prezes Koła podziękował przybyłym na zebranie i życzył sukcesów wędkarskich.

tekst i zdjęcia Henryk Bobrowski
sekretarz Koła „AMUR”