Porozumienia z dzierżawcami prywatnymi na 2015 rok

Informujemy wędkarzy Okręgu PZW w Szczecinie, że zostały już podpisane wszystkie umowy z dzierżawcami prywatnymi na udostępnianie jezior dla członków PZW naszego Okręgu,  którzy wykupili opłaty roczne na 2015r.

Podobnie jak w 2014 roku umowy dotyczą 19 jezior o łącznej powierzchni 1624,85 hektarów.

(Szczegóły w zakładce: Porozumienia – dzierżawcy prywatni).

Za Zarząd Okręgu PZW Szczecin
Prezes Zarządu
Emilian Pilch