PRZEŻYCIOWE TARŁO TROCI

W dniu 3 grudnia Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie przeprowadził kolejne sztuczne tarło troci wędrownych. Tym razem specjalistyczne zabiegi na żywych rybach mogli obejrzeć wędkarze. Pokaz odbył się nad Regą na terenie punku odłowu tarlaków w Trzebiatowie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele miejscowych Kół PZW, Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uczestnicy podczas prezentacji zapoznali się z metodami połowu tarlaków i zasadami funkcjonowania przepławek dla ryb w Trzebiatowie. Podkreślono konieczność prowadzenia zarybień szczególnie rybami wędrownymi. W dalszym ciągu hydrotechniczna zabudowa rzek nie pozwala na dotarcie trociom do miejsc ich naturalnego rozrodu (tarła), położonych w górnych odcinkach rzek i ich dopływach. Większość z tych budowli nie tylko odcięła możliwość wędrówki ryb w górę rzeki ale także zniszczyła tarliska utworzonymi w tych miejscach zbiornikami zaporowymi. Obecnie nieliczne miejsca tarliskowe zachowały się w dolnych odcinkach rzeki i dopływach. Jednak ich ilość jest niewystarczająca do utrzymania populacji troci na poziomie pozwalającym na eksploatację wędkarską, stąd konieczność sztucznego rozrodu i zarybiania, które szczeciński Okręg PZW prowadzi od ponad 50 lat.

W części praktycznej prezentacji ichtiolodzy przeprowadzili sztuczne tarło. Trocie po odłowieniu były usypiane, następnie pobrano ikrę przy pomocy metody pneumatycznej. Po tym zabiegu wszystkie ryby były oznakowane (fot.), a następnie „wybudzane” w basenach zasilanych wodą z rzeki. Po 30-60 minutach wszystkie ryby wróciły w dobrej kondycji do Regi.

Podczas spotkania wędkarze mieli możliwość zapoznania się z technologią sztucznego rozrodu ryb oraz innych zabiegów z tym związanych. Duże zainteresowanie uczestników pokazało potrzebę kontynuowania takich prezentacji w kolejnych latach.

Film z tarła pneumatycznego:

https://old.pzwszczecin.com/2014/11/21/nowatorska-metoda/