ANKIETA W SPRAWIE PRACY Z MŁODZIEŻĄ

Rada ds. Młodzieży wędkarskiej w Okręgu PZW w Szczecinie zwraca się do wszystkich Kół Okręgu o wypełnienia A N K I E T Y w sprawie pracy z młodzieżą wędkarską za 2014 r.

Ankieta dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce MŁODZIEŻ – Druki Rady –WNIOSKI, ANKIETY.

Ankieta ma na celu umożliwienie dokonania oceny kół wędkarskich za działalność młodzieżową oraz naliczenia odpowiedniej ilości punktów w rocznej ocenie działalności za 2014 rok.

Prosimy o dostarczenie wypełnionych ankiet do biura Zarządu Okręgu w terminie do 31.12.2014 r.

Informujemy, że na podstawie złożonych sprawozdań, propozycji o dofinansowanie, oraz oceny dotychczasowej pracy kół z młodzieżą Rada ds. Młodzieży rekomenduje podział kwot na wsparcie finansowe imprez rekreacyjno-wędkarskich organizowanych dla młodzieży przez poszczególne koła wędkarskie na kolejny rok.

Ankietę prosimy dostarczyć e-mailem lub listem na adres:

mail: biuro@pzwszczecin.com

Adres korespondencyjny:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
Rada ds. Młodzieży
ul. A. Mickiewicza 3
70-383 Szczecin

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży
Adam Kalinowski