OLIMPIADA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA

W dniu 21.11.2014 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa odbyła się Wojewódzka Olimpiada Ekologiczno-Wędkarska.

Wydarzenie to wspólne przedsięwzięcie Zarządu Okręgu PZW Szczecin, Rady ds. Młodzieży oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Olimpiada miała przebieg dwuetapowy i polegała na zaangażowaniu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wspólnej zabawy poprzez propagowanie wędkarstwa. Tematyka dotyczyła biologii ryb, środowiska wodnego i zasad etyki wędkarskiej.

Wielu nauczycieli i instruktorów stanęło na wysokości zadania i organizowało w swoich miejscowościach w szkołach i kołach PZW I etap Olimpiady polegający na weryfikacji wiedzy uczestników i wyłonieniu najlepszych reprezentantów.

W II etapie Olimpiady udział wzięło 21 uczniów, którzy przyjechali ze swoimi opiekunami
na wydział Nauk o Żywności i Rybactwa.

Uczestników przywitali osobiście dziekan dr hab. inż. Agnieszka Tórz i kierownik zakładu Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu prof. Krzysztof Formicki.

Olimpiada polegała na rozwiązywaniu 30 pytań testowych, które oceniła specjalnie powołana komisja. W oczekiwaniu na wyniki dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyli w wycieczce szkolnej po uczelni zwiedzając eksponaty spreparowanych organizmów wodnych w tym skorupiaków, ryb
i ssaków.

Pracownicy naukowi ZUT przygotowali specjalny wykład a członkowie PZW przeprowadzili pokaz kręcenia sztucznych much.

Ostatecznie wyniki Olimpiady przedstawiają się następująco:

Wyniki drużynowo

Kategoria Gimnazja

I miejsce Gimnazjum nr 3 Stargard drużyna Nr 1

II miejsce Gimnazjum Publiczne Dolice

III miejsce Gimnazjum nr 3 Stargard drużyna Nr 2

Kategoria Ponadgimnazjalna

I miejsce Technikum Zawodowe nr 4 Szczecin drużyna Nr 1

II miejsce Technikum Zawodowe nr 4 Szczecin drużyna Nr 2

III miejsce Liceum Ogólnokształcące XIV Szczecin nr 4 Szczecin

Największa ilość punktów indywidualnie

I miejsce Agnieszka Wierzbicka

II Wiktor Petryszak

III Maciej Rosowski

Imprezę sponsorowali Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Okręg PZW Szczecin. Uczestnicy otrzymali puchary i upominki.

Zwycięzcom gratulujemy zapraszamy do dalszej współpracy w propagowaniu wędkarstwa
i ekologii.

Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Szczecinie składa serdeczne podziękowania za gościnę i pomoc w organizacji Wojewódzkiej Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej kierując szczególne podziękowania do pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego; dr inż. Adama Tańskiego i dr inż. Adama Brysiewicza, prof. Krzysztof Formickiego, dr. Inż hab. Agnieszki Tórz, dr. Inż. Agaty Korzelecka- Orkisz, nauczycieli i opiekunów; Sylwi Grzesiak, Jacka Rosowskiego, Anny Nowak, Rafała Spręgi, Małgorzaty Mierzwa-Wolskiej, Wojciecha Ukleja oraz członków PZW; kol. Stanisława Praszczyka i Piotra Kawińskiego.

Członek Zarządu ds. Młodzieży
Adam Kalinowski