Obręby ochronne Rega

UWAGA obowiązuje od 12 kwietnia 2014 roku

 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ustanowił obręby ochronne na rzekach: Redze, Grabowej, Wieprzy, Parsęcie i Kanale Drzewnym.

Uchwałą nr 292/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1379) – zostały ustanowione obręby ochronne. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (12.04.2014r.)

Obręby ochronne Obręby ochronne