ZMIANY ZASAD POŁOWU RYB ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH

DOTYCZY: RZEKI REGI, RZEKI INY oraz wód krainy pstrąga i lipienia
(tzw. „wody górskie”).

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie unieważnił uchwałę nr 38/2014 z 13 stycznia 2014r.

10 marca 2014r. została podjęta nowa uchwała nr 47/2014 r.: „(…) Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie wprowadza na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”) – zakaz połowu ryb ze wszystkich środków pływających (łodzie, pontony, itp.):

  1. Na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”),
  2. Na Rzece Inie (całej),
  3. Na Rzece Redze – z wyłączeniem od zakazu:
    1. Odcinka rzeki Regi: od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice (włącznie ze zbiornikami zaporowymi Lisowo i Rejowice),
    2. Odcinka rzeki Regi: od Stacji pomp WŁODARKA I – do mostu drogowego w Mrzeżynie.

 Zmiana zasad wędkowania ze środków pływających na wodach krainy pstrąga i lipienia nastąpiła na prośbę wędkarzy – po konsultacjach z kołami wędkarskimi Okręgu PZW w Szczecinie

Uchwała obowiązuje od 12 marca 2014 r.

Podstawa:    Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 47/2014  (z 10  marca 2014 r.)