Podpisano porozumienia z dzierżawcami prywatnymi na 2014r.

Z przyjemnością informujemy wędkarzy Okręgu PZW w Szczecinie, że zostały już podpisane umowy z dzierżawcami prywatnymi na udostępnianie jezior dla członków PZW naszego Okręgu,  którzy wykupili opłaty roczne na 2014r.

Umowy dotyczą 19 jezior o łącznej powierzchni 1624,85 hektarów.

(Szczegóły w zakładce: Porozumienia – dzierżawcy prywatni).

Za Zarząd Okręgu PZW Szczecin
Prezes Zarządu
Emilian Pilch