Kolejny tytuł Członka Honorowego PZW

W dniu 25 stycznia br. na zebraniu sprawozdawczym Kola PZW w Pyrzycach kol. Wojciech Siatczyński długoletni Prezes tego Koła w poprzednich kadencjach otrzymał tytuł „Członka Honorowego PZW”.

Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem w Polskim Związku Wędkarskim przyznawanym za szczególne zasługi dla PZW. Przyznaje go na wniosek Zarządu Okręgu Krajowy Zjazd Delegatów raz na 4 lata. Jedno wyróżnienie na 10.000 członków.

Odznakę wraz z legitymacją wręczył kol. Wojciechowi Członek Zarządu Głównego Emilian Pilch Prezes ZO. Gratulacje koledze Wojciechowi składali wszyscy wędkarze z Koła na czele z Prezesem Koła Grzegorzem Rogalewiczem oraz Starosta Powiatu Pyrzyckiego – Witold Tołoczko i Wiceprezes Okręgu ds. Sportu kol. Andrzej Tokarski.