Zebranie sprawozdawcze w Kole PZW Nr 38 „Amur” w Płotach

W dniu 26 stycznia b.r. Zarząd PZW Koła Nr 38 „AMUR” w Płotach zorganizowało zebranie sprawozdawcze z swej działalności w roku 2013. W zebraniu uczestniczyło 40 członków Koła i zaproszeni goście, a wśród nich Prezes Zarządu Okręgu Szczecińskiego Pan Emilian Pilch, Burmistrz Miasta i Gminy Płoty Pan Marian Maliński oraz Przewodniczący Rady Miasta Płoty Pan Piotr Jasina.

Prezes Koła kolega Bogusław Przybysz w swym sprawozdaniu przedstawił wyniki pracy całego Zarządu w minionym roku. A było czym się chwalić – zorganizowaliśmy siedmiokrotnie zawody dla członków Koła w różnych dyscyplinach, zawody dla uczniów szkół z terenu Gminy Płoty o puchar Prezesa Koła, otwartą imprezę dla wszystkich pod nazwą Rodzinne Spotkanie Nad Rusałką, dwie akcje sprzątania nurtu i brzegów Regi.

Sporo pracy zostało włożone w remont siedziby Koła -wymiana drzwi wejściowych, malowanie. To tylko część pracy członków Zarządu i wędkarzy. Do tego dochodzą co miesięczne zebrania Zarządu, w których niejednokrotnie uczestniczą wędkarze. Wszystkie sukcesy to praca zespołowa, której głównym ogniwem jest Prezes Bogusław Przybysz potrafiący skupić wokół siebie odpowiednich ludzi i zmobilizować ich do wspólnej pracy – te opinie wyrazili o naszym Prezesie, panowie zaproszeni na zebranie – tak Burmistrz Marian Maliński jak i Prezes Zarządu Okręgu Pan Emilian Pilch, którzy chwalili i zapewniali, że będą służyć swym wsparciem w dalszej pracy Koła.

W dyskusji zostały poruszone trzy tematy: błąd w uchwale Okręgu zakazującej połowów z łodzi na rzece Redze na odcinku od elektrowni Likowo do zbiornika zaporowego Rejowice. Wody, które są uznawane za nizinne zostały objęte zakazem bez konsultacji z naszym Kołem. Drugim tematem był obowiązujący zakaz połowów na akwenie Liwi- Łużej w Niechorzu. Nasz Okręg przejął ten akwen w zagospodarowaniu, którego miała wspomóc Gmina Rewal – czas płynie a sytuacja się nie zmienia, akwen nadal jest niedostępny tak z brzegów jak i z łodzi. Trzecim tematem była kwestia kłusownictwa na Świńcu, to co tam się dzieje przechodzi ludzkie pojęcie – zorganizowane grupy „szarpaków” bezkarnie nie zważając na wędkujących uprawiają swój proceder każdego dnia. Pan Prezes Emilian Pilch obiecał, że przekaże informacje Straży Rybackiej i zdopinguje do efektywniejszej kontroli tamtego akwenu.

Zebrani przyjęli sprawozdanie Prezesa Koła i udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2013. Przyjęto preliminarz zawodów i imprez na rok 2014.

Tekst i zdjęcia:
Henryk Bobrowski
Sekretarz Koła PZW Nr 38 „Amur” Płoty