Uroczyste pożegnanie odchodzącej na „emeryturę” Genowefy Smażonej Skarbniczki Koła PZW Nr 23 w Kamieniu Pomorskim

W dniu 19.12.2013r. w Biurze Okręgu PZW Szczecin odbyło się pożegnanie odchodzącej na „zasłużoną emeryturę” Pani Genowefy Smażonej – Skarbniczki z Koła PZW Nr 23 w Kamieniu Pomorskim, która pełniła tą funkcję przez 32 lata.

Serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za wieloletnią pracę na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego dla Pani Smażonej złożył zarówno Prezes Zarządu Okręgu Pan Emilian Pilch, Dyrektor Biura Rafał Pender, a także wszyscy pracownicy biura. Do życzeń dołączony został list gratulacyjny oraz drobny kosz kwiatów.

Pani Genowefie życzono wielu  lat  w  zdrowiu  oraz  dużo  czasu  na  realizację  swoich  pasji  i  marzeń, których do tej pory nie miała kiedy zrealizować.

Natomiast my z naszej strony życzymy sobie jeszcze więcej takich Skarbników jak Pani Smażona, którzy z wielkim poświęceniem, ogromną pasją, szczerym sercem i dobrym słowem poświęcali się pracy na rzecz Okręgu.

W załączeniu podziękowanie oraz zdjęcia

 

My, pracownicy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie mamy zaszczyt podziękować Pani za 32 lata pełnienia funkcji Skarbnika w  Kole  Nr  23  w  Kamieniu  Pomorskim. 

Dziś żegnamy Panią, choć mamy nadzieję, że nadarzy się jeszcze nie jedna okazja do spotkań nad wodą, czy też na zebraniach w Pani Kole.

Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu, ogólnego podsumowania wspólnej pracy. Mamy wielką nadzieję, iż podsumowując swoją dotychczasową pracę, weźmie Pani pod uwagę, oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, wspólnych zawodów wędkarskich, chwil radosnych i smutnych, również inne doświadczenia – jednym z nich jest wdzięczność okazywana przez wszystkich tych, którym pomogła Pani, służąc swoją  wiedzą i dobrym słowem.                                  

Dla Pani, niezależnie od tego co działo się dookoła, zawsze najważniejsze były podstawowe zasady, a mianowicie sumienność i pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę, pomoc innym i dobre serce.

Droga Koleżanko,

Dziękujemy za te 32 lata poświęcenia, za lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz Okręgu PZW Szczecin. 

Wyrażamy też nadzieję, że podobnie jak my wszyscy będzie Pani dobrze wspominać spędzone Razem lata.  

W związku  z  powyższym  życzymy  wielu  lat  w  zdrowiu oraz  dużo  czasu  na  realizację  swoich  pasji  i  marzeń.

 

Z  wyrazami  szacunku  pracownicy i działacze
Okręgu  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  w  Szczecinie

Tekst: Beata Jagodzińska