Dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu na Rzece Odra obwód nr 5

U W A G A: W obwodzie rybackim rzeki Odry Nr 5 zmniejszono ograniczenia w wędkowaniu.

NOWE ZASADY  OBOWIAZUJĄ OD  07.10.2013 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą skrócenia okresu zakazu spinningowania na wyznaczonych obszarach obwodu rybackiego Odry Nr 5 o jeden miesiąc.

Obecnie zakaz spinningowania na wyznaczonych obszarach obowiązuje od 01 stycznia do 30 kwietnia.

W obwodzie rybackim rzeki Odry Nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia w wędkowaniu, zmierzające między innymi  do ograniczenia kłusownictwa metoda tzw. „szarpaka”.

 1. Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20 g /cały rok/. Zakaz nie dotyczy tzw. metody DROP SHOT,
 2. Zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia /każdego roku/ na wyznaczonych obszarach:
  1. Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej do granicy obwodu na Trasie Zamkowej,
  2. Kanał Parnicki – w granicach obwodu,
  3. Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego napięcia w odległości ok. 300 m poniżej mostu drogowo-kolejowego przy Dziewokliczu.
  4. Odra Zachodnia – od mostu na autostradzie Berlin – Szczecin do śluzy Kanału Żeglińskiego /przekop na wysokości Siadło Dolne/,
  5. Odra Wschodnia i Cegielinka – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.

Podstawa:
Uchwała Zarządu Okręgu w Szczecinie Nr 16/2013 z dnia 07.10.2013 r.