Otwarcie łowiska Sicina

30 sierpnia 2013 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
zmodernizowanego łowiska SICINA pod Pyrzycami
 oraz przekazanie sprzętu Społecznej Straży Rybackiej 

Łowisko SICINA swój obecny atrakcyjny wygląd zawdzięcza udziałowi Okręgu PZW Szczecin w Lokalnej Grupie Rybackiej „Sieja” i pozyskanym w ten sposób dotacjom z funduszy Unii Europejskiej.

Dotacje pochodzą z programu „PO RYBY 2007-2013.  Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich”.

Modernizacji dokonano w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR SIEJA poprzez rewitalizację obiektu wodnego Sicina w Pyrzycach na potrzeby nowoczesnego łowiska wędkarskiego o funkcji rekreacyjnej i edukacyjnej”.

I. W ramach projektu wykonano następujące zadania:

 1. Utworzenie 85 stanowisk wędkarskich, w tym 4 pomosty dla osób niepełnosprawnych
 2. Utwardzenie ciągu komunikacyjnego wzdłuż stawów wraz z zatokami i placem manewrowym
 3. Plac zbiórek dla imprez przyrodniczo-edukacyjnych oraz zawodów wędkarskich
 4. W ramach zagospodarowania terenu pod miejsca spotkań edukacyjnych i miejsca spoczynkowe wykonano:
  – wiaty drewniane (5 wiat)
  – ławki z pali
  – ławki z oparciami
  – paleniska
  – kosze śmietnikowe
  – tablice informacyjne ze stojakami na rowery.
 5. Prace naprawcze na jazie i mnichach oraz konserwacje dna stawów
 6. Tarlisko ryb litofilnych
 7. Zakup i montaż kontenera socjalno– magazynowego

II. zakupy sprzętu do obsługi łowiska tj.:

łódź
– silnik spalinowy do łodzi
– przyczepa do transportu łodzi
– kamizelki asekuracyjne
– koła ratunkowe
– sprzęt wędkarski
– sieci do odłowu ryb ze stawów produkcyjnych

Otwarcie łowiska było również znakomitą okazją do symbolicznego przekazania sprzętu przedstawicielom  Społecznej Straży Rybackiej.

Sprzęt dla SSR zakupiono dzięki udziałowi Okręgu PZW Szczecin w Lokalnej Grupie Rybackiej „Sieja” i pozyskanym w ten sposób dotacjom z funduszy Unii Europejskiej. Dotacje pochodzą z programu „PO RYBY 2007-2013. Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich”.

Zakupy zrealizowane w ramach projektu pod nazwą „Zakup środków transportu oraz sprzętu specjalistycznego na wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej prowadzącej swoją działalność na terenie LGR SIEJA w celu zachowania i ochrony wartości przyrodniczych oraz środowiskowych, w szczególności poprawy różnorodności biologicznej akwenów wodnych i ochrony cennych gatunków ryb”.

W uroczystościach, które odbyły się na zmodernizowanym obiekcie przeznaczonym nie tylko dla wędkarzy wzięli udział przedstawiciele samorządów i władz gmin stowarzyszonych w Lokalnej Grupie Rybackiej „Sieja”  na czele z Panią wójt gminy Marianowo będąca zarazem prezesem Stowarzyszenia Sieja Elżbietą Rink, władze Okręgu PZW Szczecin, przedstawiciele SSR oraz Ks. Dziekan prob. Kan. Piotr Twaróg z parafii w Żabowie.

Ks. Piotr Twaróg na prośbę organizatorów poświęcił łowisko oraz samochody i łodzie SSR. Następnie uroczyście przecięto wstęgę co w sposób symboliczny otworzyło łowisko, a  Pani Prezes przekazała kluczyki do dwóch samochodów SSR.