XXX Okręgowy Zjazd Delegatów

W dniu 15 czerwca 2013r. z udziałem 106 osób odbył się XXX Okręgowy Zjazd Delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych Kołach.

Na zjeździe ustępujące władze tj. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński złożyły sprawozdania z minionej kadencji. Po dyskusji nad sprawozdaniem ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium, następnie przystąpiono do wyboru nowych władz i organów na kadencje 2013 – 2017.

W wyniku wyborów nowym Prezesem Zarządu Okręgu został Emilian Pilch z Koła PZW Nr 69 „Big Fish” Szczecin. Wybrano również 14 osobowy Zarząd, Okręgową Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz delegatów na Zjazd Krajowy, a także kandydata na członka honorowego.

Zjazd w uchwale zjazdowej nakreślił kierunki działania na najbliższą kadencję.

W dniu 17.06.2013r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, na którym wyznaczono funkcję dla poszczególnych członków.

Poniżej skład Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Tekst i zdjęcia: Emilian Pilch

 

WYKAZ
Członków Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie
kadencja 2013 – 2017

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1

 Pilch Emilian

PREZES ZO

2

 Włodzimierz Kornaszewski

V-ce Prezes ds. organizacyjnych

3

Tokarski Andrzej

V-ce Prezes ds. Sportu

4

Tański Adam

V-ce Prezes
ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej
i ochrony wód

5

 Sokół Tadeusz

Sekretarz

6

Paszkiewicz Edward

Skarbnik

7

Kalinowski Adam

Członek Zarządu ds. Młodzieży

8

Perełka Wiesław

Członek Zarządu ds. SSR

9

Szczepański Krzysztof

Członek Zarządu ds. Przystani

10

 Czekanowski Andrzej

Członek Zarządu

11

 Edelwajn Grzegorz

Członek Zarządu

12

 Kowalczyk Zbigniew

Członek Zarządu

13

Nalborska Grażyna

Członek Zarządu

14

Rogalewicz Grzegorz

Członek Zarządu

15

Zdanowicz Jan

Członek Zarządu

 

Wykaz
KOMISJI REWIZYJNEJ
Okręgu PZW w Szczecinie
kadencja 2013 – 2017

 

Lp.

 Nazwisko i imię

Pełniona Funkcja

1

Juras Zbigniew

Przewodniczący OKR

2

Praszczyk Stanisław

Zastępca Przewodniczącego

3

Watychowicz Andrzej

SEKRETARZ

4

Rosiak Mieczysław

Członek OKR

5

Nowicki Jerzy

Członek OKR

6

Czerniak Witold

Członek OKR

7

Ziemba Kazimierz

Członek OKR

Wykaz
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Okręgu PZW w Szczecinie
kadencja 2013 – 2017

Lp.

 Nazwisko i imię

Pełniona Funkcja

1

Popławski Andrzej

Przewodniczący OSK

2

Biernaczyk Marcin

V-ce Przewodniczący

3

Nagórska Barbara

SEKRETARZ

4

Jokiel Zdzisław

Członek OSK

5

Fitzer Kazimierz

Członek OSK

6

Lisowski Zygmunt

Członek OSK

7

Kozieł Andrzej

Członek OSK

 Zestawiła: Jagodzińska Beata