Zarybienie smoltem troci i łososia

W dniu 10 maja 2013r. pracownicy Okręgu PZW Szczecin zarybili z funduszy własnych obwód nr 5 rzeki Odry. W dniu tym w okolicy mostu na Dziewokliczu w Szczecinie wypuszczono 46.500 szt. smoltów troci oraz 8.100 szt. smoltów łososia.

W dniu 13 maja 2013r. w Mrzeżynie do rzeki Regi wpuszczono 22.000 szt. smoltów troci oraz 8.100 szt. smoltów łososia. Zarybienie to finansowe było z Budżetu Państwa poprzez Komisję prof. Ryszarda Bartla z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Gdańska.

Tekst i zdjęcia Emilian Pilch