Kampania sprawozdawczo – wyborcza w Kole PZW nr 69 „Big Fish” Szczecin

W dniu 08.02.2013r. w największym Kole w Okręgu Szczecińskim „Big Fish Szczecin” liczącym 1.150 członków odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 51 na osiedlu Kaliny.

Na zebraniu podsumowano prace władz koła w minionej kadencji, złożono sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyboru władz koła na następną kadencję Wybrano Prezesa Koła, Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz 8 delegatów na Zjazd Okręgowy PZW.

Prezesem został ponownie niezawodny kolega Waldemar Wyszomirski uzyskując 100% poparcia wśród zebranych.

W dyskusji skupiono się głównie na działalności rekreacyjno – sportowej oraz ochronie wód. Podkreślono duże zaangażowanie członków koła w działalność Społecznej Straży Rybackiej. Przedstawiono plan finansowy oraz budżet na rok 2013, który został zatwierdzony jednogłośnie.

Tekst: Emilian Pilch