Kampania sprawozdawczo – wyborcza w Kole PZW nr 36 Nowogard Miasto

W dniu 10 lutego 2013r. na zebraniu podsumowującym miniona kadencję spotkali się wędkarze z Koła Nowogard Miasto. Koło na koniec roku 2012 liczyło 650 członków /trzecie miejsce w Okręgu pod względem ilości członków/.
W roku 2012 Koło obchodziło 55-lecie, za co zostało odznaczone Odznaką Zarządu Głównego za zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego oraz medalem za zasługi dla Okręgu Szczecin.

Tradycją już jest, że w zebraniach Koła bierze udział Burmistrz Nowogardu. Również i w tym roku swoja obecnością zaszczycił zebranych aktualny Burmistrz Pan Robert Czapla, który otrzymał tablice pamiątkową z podziękowaniem za dotychczasowa współpracę z Kołem.

Zgodnie z programem zebrania ustępujące organy statutowe Koła złożyły sprawozdania , po których rozpoczęła się dyskusja.

W dyskusji podkreślono duży udział członków koła w zagospodarowaniu nowo pozyskanego jeziora Kościuszki, gdzie wybudowano m.in. 45 pomostów wędkarskich oraz miejsca parkingowe. Poinformowano zebranych o inicjatywie Gminy o rekultywacji jeziora Nowogardzkiego z Funduszy Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ramach planowanej rekultywacji zostanie zamontowany na jeziorze aerator, zostaną użyte środki chemiczne zwiększające czystość wody oraz zostanie zarybianie gatunkami drapieżnymi. Swój udział zadeklarował również Okręg PZW jak i miejscowe koła.

Po informacjach i dyskusji odbyły się wybory władz na nową kadencję. Prezesem Koła został ponownie niezawodny Edward Paszkiewicz. Wybrano nowy zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżanki oraz 4 delegatów na Okręgowy Zjazd.

Tekst i zdjęcia: Emilian Pilch