Kolejne dotacje unijne dla Okręgu PZW Szczecin

W dniu 14 stycznia 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w ramach programu „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” zawarta została umowa o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Okręgiem PZW w Szczecinie.

Umowę określającą prawa i obowiązki stron w imieniu Okręgu podpisał Prezes ZO Włodzimierz Kornaszewski oraz V-ce Prezes Adam Tański. Środki przeznaczone na realizację umowy pochodzić będą z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, a także z Okręgu PZW Szczecin.

LogoBeneficjent, tj. Okręg PZW Szczecin zobowiązuje się do realizacji operacji pt. „Zakup środków transportu oraz sprzętu specjalistycznego na wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej prowadzącej swoją działalność na terenie LGR Sieja w celu zachowania i ochrony wartości przyrodniczych oraz środowiskowych, w szczególności poprawy różnorodności biologicznej akwenów wodnych i ochronny cennych gatunków ryb”.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosić będzie 442.025,69 zł.

W wyniku realizacji umowy SSR otrzyma:

  • łodzie patrolowe z silnikami 2 szt.
  • pontony z silnikami 2 szt.
  • przyczepy łodziowe 2 szt.
  • samochody terenowe 2 szt.
  • umundurowanie oraz sprzęt pomocniczy

Całość inwestycji ma być zakończona do 30 maja 2013r.

Logo Sieji

Informując o fakcie podpisania umowy w imieniu Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie chciałbym podziękować Zarządowi Lokalnej Grupy Rybackiej „Sieja” za pomoc i życzliwość dla środowiska wędkarskiego.

Emilian Pilch Dyrektor Biura Okręgu PZW Szczecin