Kampania sprawozdawczo – wyborcza w Kołach PZW Szczecin

W Okręgu Szczecińskim PZW trwa kampania sprawozdawczo – wyborcza. W Kołach odbywają się zebrania przed Zjazdem Okręgowym, który odbędzie się 15 czerwca 2013r.

W dniu 12 stycznia br. swoje zebranie odbyło jedno z większych Kół Okręgu nr 72 „Troć Szczecin”. Po sprawozdaniach i dyskusji udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium oraz przystąpiono do wyboru nowych władz na najbliższą 4-letnią kadencję. Prezesem Koła został ponownie kol. Janusz Roguski.

Na zakończenie zebrania w dyskusji sformułowano szereg wniosków i uchwał skierowanych do Zarządu Koła jak i Zarządu Okręgu.

Zarząd Okręgu prosi o przyspieszenie terminów zebrań sprawozdawczo – wyborczych, tak aby kampania zakończyła się do 15 lutego.

Tekst i zdjęcia
Emilian Pilch