Komunikat

Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie na wiosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego, prosi o nie organizowanie Zawodów Wędkarskich na Wyspie Puckiej /Odra – Kamienie/ do dnia 27 kwietnia 2013r. Prośbę tą kierujemy również do wędkarzy indywidualnych.

Uzasadnienie:

W ubiegłym roku ze względów przeciwpowodziowych przeprowadzono remont wałów na Wyspie Puckiej. Posiano tam m.in. trawę, która do czasu ukorzenienia się wymaga ochrony.

Emilian Pilch
Dyrektor Biura
OPZW Szczecin