Zarybienia Odry łososiem i trocią

Po raz kolejny Okręg PZW w Szczecinie zarybił Odrę Obwód Nr 5 smoltami łososia i troci. Obowiązek zarybiania trocią i łososiem wynika z umowy na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego jaką Okręg zawarł z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2004.

Ryby zostały zakupione i przywiezione z prywatnego gospodarstwa hodowlanego i wypuszczone w okolicach mostu na Dziewokliczu w ilości:

  • łosoś 8.700 sztuk
  • troć 16.100 sztuk

Transport i zarybienie odbyło się pod kierunkiem Ichtiologa Okręgu PZW Szczecin Pana Rafała Pender przy udziale Społecznej Straży Rybackiej oraz członków Koła PZW Nr 69 „Big Fish” Szczecin.
Było to już kolejne, w tym roku zarybienie Odry.
Do chwili obecnej Odrę zarybiliśmy:

  • wylęgiem siei i miętusa oraz wylęgiem żerującym szczupaka.

Tekst i zdjęcia: Emilian Pilch